Per shkak te mos pageses, kjo llogari eshte suspenduar.
Per ta vazhduar llogarine ju lutem telefononi ne +377 (0) 44 706171.